İş bulana kadar bunu hergün yapınız. Akşam veya yatsı namazından sonra 2 rekat nafile namazı kılınız. İlk rekatta fatiha suresinden sonra Talak suresinden (cuz 28) olan bu ayeti 10 defa okuyunuz.

“Va man yat ti kil laha ………a kadar…..hai so la yah tasib”.

İkinci rekatta fatiha suresinden sonra talak suresinden olan bu ayeti 101 defa okuyunuz. 

“Va mun yata wak kal aa lal lahe…….a kadar……seyin kadrun”. 

Selam verdikten sonra bu duayı okuyunuz 

“Subhanallahi va be hamde hi subha nal la hil azeeme va be hamdehi astag firullah”.

Ve 10 defa Salavat-ı şerife okuduktan sonra secdeye gidiniz ve fatiha suresinden bu ayeti 70 defa secdede iken okuyunuz.

“iiya ka na budu va iiya ka nastaeen”

Ondan sonra secdede iken Allah’a dua ediniz. Bu vazife iş bulmak için veya gelir için iksirdir.