Kur'anı ezberlemek isteyen bir kişi yaşlı olsa dahi bu vazifeyi yerine getirirse kolay bir şekilde ezberleyebilir. Herkes Kur'anı ezberleyebilir. Hergün 1 defa Yusuf suresini okuyunuz. 11 defa önce ve sonra Salavat-ı Şerifi okuyunuz.