Eğer şeriat kurallarına göre size düşmanınızı öldürmekten başka herhangi bir seçenek bırkmayan bir vaka olduysa veya düşmanınız sizi öldürmek isterse, hiçbirşey yapamazsınız. Bu vazifeyi yaparken çok çok dikkatli olun. Herhangi biri bu vazifeyi yanlış nedeler ile yaparsa kendisini ölüdürür. Bunu yapmak için çok güçlü bir mazeretiniz olmalıdır. 10 gun icinde ya o olur ya da sen olursun.

10 gün boyunca aynı yer ve aynı zamanda bu vazifeyi yapmalısnız. 

lehebi suresini (cuz 30) 1000 defa

düşamınınızın ölmesine niyet ederek okuyun. O Allah tarafından öldürülecektir.

Not: Bu vazifeden önce veya sonra Salavat-ı Şerife yada bismillah okumayın.