Patron veya iş yerinde bir kişiyle sorun yaşayanlar bu vazifeyi yapabilir. 13 defa Yusuf suresini okuyunuz. 

Duadan önce ve sonra 11 defa Salavat-ı Şerifi okuyunuz. Ofise gitmeden önce bunu yaparsanız karşıdaki kişi ne isterseniz yapacaktır.